Minder administratie bij ziekmelden werknemer

Bron: NU Z

Werkgevers hoeven straks minder vaak een werknemer ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Minister Donner van SZW heeft hiertoe het wetsvoorstel verbetering ziekmeldingsproces naar de Tweede Kamer gestuurd.

De nieuwe wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden. Werkgevers hoeven hun zieke werknemer dan pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de dertiende week. Verder vervalt de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding).

Lees verder bij NU Z