Gezamenlijke inschrijving Belastingdienst en KvK

Bron: ElsevierFiscaal

De Belastingdienst en de Kamer van Koophandel gaan vanaf 1 april 2008 natuurlijke personen die zich aanmelden als ondernemer gezamenlijk inschrijven.

De voorbereidingen voor de nieuwe aanpak gaan in het eerste kwartaal van 2008 van start. De loketten voor de gezamenlijke inschrijving worden ingericht in de kantoren van de Kamer van Koophandel.

Lees verder bij ElsevierFiscaal