Platform maatschappelijke ondernemingen opgericht

Bron: VNO-NCW

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Platform Maatschappelijke Ondernemingen opgericht voor de sectoren onderwijs, zorg, welzijn en volkshuisvesting. De twee ondernemingsorganisaties zeggen daarmee het belang van maatschappelijke ondernemingen te onderkennen.

Maatschappelijke ondernemingen zijn private organisaties met een publieke doelstelling en ze streven naar maatschappelijk rendement. Zij opereren in de markt en hebben tegelijk een intensieve relatie met de overheid. Het Platform Maatschappelijke Ondernemingen (PMO) moet als gesprekspartner voor de overheid fungeren

Lees verder bij VNO-NCW