Ondernemer te afwachtend bij financiële problemen

Bron: Plein Plus

Nederland telt zo´n 175 duizend armen, waarvan het merendeel ondernemer is. Uit onderzoek naar de achterliggende oorzaak hiervan blijkt dat ondernemers bij (beginnende) financiële problemen vooral afwachtend zijn. Ook zijn zij veelal onvoorbereid aan het ondernemerschap begonnen.

Dat een ondernemer in financiële problemen vooral afwachtend blijft, heeft veel te maken met een zekere eigengereidheid, het willen vermijden van gezichtsverlies en een optimistische 'het-komt-wel-goed' houding. Pas als de problemen ver zijn gevorderd komt de noodlijdende ondernemer in actie en zoekt deze vooral hulp bij accountant of boekhouder, gemeente of schuldhulpverleningsbureaus.

Lees verder bij Plein Plus